ROULAH, kadınlara yardım etmeye adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ROULAH, partizan olmayan, siyasi olmayan bir organizasyondur ve bu nedenle, yardım etmeyi arzuladığımız ülkeler için belirli bir hükümet biçimini teşvik etmiyoruz ve bu konuda herhangi bir tercihte bulunmuyoruz. Aynı şekilde, çalışmamız herhangi bir siyasi veya dini gündemden bağımsızdır.

ROULAH ekibi

ROULAH ekibi, kadınların ve çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri için gerekli koşulları sağlamak için gururla çabalıyor.

NE YAPIYORUZ

Aile içi istismar, kendini yakma, reşit olmayan evlilikler, engelli kadınlar ve çocuklar, zorla evlilikler ve çocuk işçiliği mağdurlarıyla birlikte çalışarak bu gruplara yardım etmeye ve onlara karşı önyargı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hedeflerimizi, eğitimin geliştirilmesi, imtiyazsızların ve hayatta kalanların tıbbi ve zihinsel olarak rahatlatılması, sanatın, sergilerin, konferansların, videoların, filmlerin, basılı yayınların tanıtılması ve geliştirilmesi, çalışmalarını yayınlama ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yoluyla gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.  Bu imtiyazsız grupların karşılaştığı zorlukları ele almak için benzersiz bir teknoloji odaklı, veri merkezli ve hikaye anlatımı yaklaşımı benimsiyoruz.