هیندستان

ئاماری گشتی

ڕێژەی ژنانی سەرو ٢٥ ساڵی خاوەن خوێندنی دواناوەندی
39%
ڕێژەی ژنان لە پەرلەمان
14%
ڕێژەی ژنانی هێزی کار
27%

نیشاندەری نایەکسانی رەگەزی

پلەی ١٠٨ەم

ئینفۆگرافیکی هیندستان