از زنان بحران‌زده حمایت کنید

حمایت شما به ما کمک می‌کند به طور موثری پاسخگو باشیم.
کوچک‌ترین حمایت شما موجب ایجاد موجی بزرگ خواهد شد.

این داستان‌ را نشر دهید، پلاتفورم خود را انتخاب کنید.

سلطانه

سلطانه همسر مردی معلول است که قادر به کار و تأمین مخارج خانواده نبود. سلطانه برای نظم دادن به خانواده مشغول نظافت خانه‌های مردم بود. دخترانش در سنین جوانی ازدواج کردند زیرا نمی‌توانست هزینه‌های زندگی آنها را تامین کند. با افزایش سن‌، دیگر نمی‌توانست کار کند. پسر بزرگترش که ازدواج کرده بود و در خانه زندگی می کرد‌، کار می‌کرد و مخارج خانواده را تامین می‌کرد. پس از مدتی‌، پسر و همسرش تصمیم گرفتند خانواده را ترک کنند و تنها زندگی کنند‌، اما سلطانه نتوانست قبول کند زیرا اگر کسی برای تأمین مخارج خانواده کار نکند‌، خانواده‌اش از گرسنگی می‌میرند. پسر از ماندن در کنار آنها خودداری کرد. یک نیمه شب‌، در حالی که برق قطع بود‌، سلطانه خود را به آتش کشید. سینه‌ها‌، شکم و پاهایش سوخت و او به بیمارستان منتقل شد. او هنوز از عوارض سوختگی رنج می برد و قادر به کار نیست. پسر بزرگتر و عروسش او را ترک کرده‌اند و او با همسر و پسرش ۱۱ ساله‌اش، فقیرتر از گذشته زندگی می کند.
قامشلو، روژآوا، سوریه