از زنان بحران‌زده حمایت کنید

حمایت شما به ما کمک می‌کند به طور موثری پاسخگو باشیم.
کوچک‌ترین حمایت شما موجب ایجاد موجی بزرگ خواهد شد.

این داستان‌ را نشر دهید، پلاتفورم خود را انتخاب کنید.

ستاره

ستاره ٢٨ سال دارد. او ٤ دختر دارد. همسر ستاره معتاد به مواد مخدر بوده است. او بيكار بوده و به علت فقر، براى تامين هزينه‌ى مواد مخدر خود از ستاره درخواست تن‌فروشى مى‌نمايد. ستاره مقاومت مى‌كند. همسرش با قمه بر سر و سينه او مى‌زند و سپس لب او را با دست مى‌گيرد و با قمه نوك بينى و لب‌هاى او را مى‌برد. به علت سرپيچى از درخواست شوهرش براى تن‌فروشى و كسب درامد بعد از آن متوارى مى‌شود. ستاره ٤ دخترش را به پرورشگاه سپرده و گاهى فرزند كوچكش را نزد خود مى‌آورد تا از او نگهدارى نمايد. با كمك دولت افغانستان، هزينه‌ى عمل ترميم لب‌هايش و بينى فراهم شده و او براى عمل به تركيه و اسپانيا رفته است. هنوز روند درمان كامل نشده است ولى ادامه‌ى آن توسط هزينه‌هاى دولتى قطع شده است. او حس بويايى خود را كامل از دست داده است. از لحاظ روحى آسيب ديده است و در فقر زندگى مى كند.
لطفا قبل از حمایت کردن از این مورد با ما تماس بگیرید info@roulah.org