از زنان بحران‌زده حمایت کنید

حمایت شما به ما کمک می‌کند به طور موثری پاسخگو باشیم.
کوچک‌ترین حمایت شما موجب ایجاد موجی بزرگ خواهد شد.

این داستان‌ را نشر دهید، پلاتفورم خود را انتخاب کنید.

فریده

فریده ۵۵ ساله است‌، ۱۷ سال پیش خودسوزی نموده است. او فقط پاهایش را می‌سوزاند زیرا مواد قابل اشتعال فقط پاهایش را لمس می کردند. علی‌رغم تمایلش به ازدواج‌، او هرگز نتوانست ازدواج کند زیرا سوختگی روی پوستش بود. پدر و مادرش فوت کردند و او موظف است با برادرانش که همه ازدواج کرده‌اند زندگی کند. او صورت خود را می‌پوشاند زیرا دوست ندارد دیگران او را بشناسند و بر این اساس توسط جامعه طرد شود.

کمک‌های پولی برای غذا و دارو توسط افراد آمریکایی با هدف تسکین رنج های انسانی از تحریم های ایران معاف است.