از زنان بحران‌زده حمایت کنید

حمایت شما به ما کمک می‌کند به طور موثری پاسخگو باشیم.
کوچک‌ترین حمایت شما موجب ایجاد موجی بزرگ خواهد شد.

این داستان‌ را نشر دهید، پلاتفورم خود را انتخاب کنید.

آسماهان

سهیلا یک خواهر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر و یک برادر با مشکلات ذهنی دارد. خواهر بزرگ نجاح نام داشت که سال‌های گذشته به علت مشکلات زندگی و غم شرایط برادرش در آشپزخانه با نفت خود را به آتش کشید و به علت میزان سوختگی فراوان در لحظه جان باخت. خواهر کوچکتر اسماهان خواهر بزرگتر خود را در حال سوختن در آشپزخانه دید. اسماهان نجاح را دوست داشته و به او وابسته بوده است. بعد از مرگ نجاح اسماهان بسیار ساکت می‌شود و مدت‌ها با هیچ کس حرف نمی‌زند. زمانی که اسماهان بزرگ می‌شود او نیز در همان آشپزخانه و دقیقا جایی که نجاح خود را به آتش کشید، آتش می‌زند. این بار سهیلا سریع متوجه می‌شود و به کمک خواهرش می‌رود. اسماهان از ناحیه‌ی پا دچار سوختگی می‌شود. سهیلا نگران خواهر کوچک و برادرش است. هیچ حرفی از نجاح در خانه زده نمی‌شود ولی اسماهان عکس نجاح را نگهداری می‌کند و با دست‌خط خود بر پشت عکس نام او را نوشته است. مادر سهیلا چند سال پیش فوت کرده و علی‌رغم ازدواج دوباره‌ی پدر مسئولیت نگهداری از خواهر و برادرش بر عهده‌‌ی سهیلا بوده است.
دربسیه، روژآوا، سوریه