روله یک بنیاد غیر دولتی است که بر روی کمک به زنان متمرکز می‌باشد. روله بنیادی غیرسیاسی و غیرنظامی است و هیچ کدام از دولت‌های مناطقی که در آن فعالیت خواهد کرد را ترویج نمی‌کند و هیچ اولویتی در این زمینه ندارد. به همین ترتیب فعالیت‌های ما زمینه‌های دینی و یا سیاسی را دربرنخواهد گرفت.

تیم روله

تیم روله با افتخار تلاش می‌کنند شرایطی را ایجاد کنند که زنان و کودکان بتوانند آرزوهایشان را تحقق بخشند.

چشم‌انداز

چشم‌انداز ما کمک به ایجاد جهانی بدون خودسوزی، آزار خانگی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، کار کودکان، کودک‌آزاری، عدم تحمل، تعصب و تبعیض است.

وظیفه

همدلی | توانمندسازی | برابری

فعالیت ما چیست؟

فعالیت‌های ما به قربانیان سوءاستفاده‌های خانگی، خودسوزی، کودک همسری، ازدواج اجباری، زنان و کودکان دارای معلولیت و کودکان کار مرتبط می‌باشد و به دنبال کمک به این گروه‌ها و از بین بردن تبعیض علیه آنها هستیم. ما قصد داریم که اهداف خود را از طریق ارتقاء سطح تحصیلات، کمک‌های درمانی و روانی به افراد محروم و بازماندگان افراد قربانی، بهبود و توسعه در زمینه‌ی فرهنگی و هنری، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، فیلم، انتشارات آثار آنها و همکاری با سایر سازمان‌های مرتبط، به نتیجه برسانیم. جهت مقابله با چالش‌های پیش روی این گروه‌های محروم از یک رویکرد منحصر به فرد و مبتنی بر فناوری و تمرکز داده‌ها و روایت داستان‌هایشان استفاده خواهیم کرد