ایالات متحده‌ آمریکا

آمار عمومی

(زنان بالای ۲۵ سال دارای تحصیلات متوسطه (۲۰۱۵
95%
زنان در پارلمان (2021)
26%
زنان در نیروی کار (2015)
56%

شاخص نابرابری جنسیتی

رتبه‌ی 43

اینفوگرافیک ایالات متحده‌ آمریکا