ترکیه

آمار عمومی

زنان بالای ۲۵ سال دارای تحصیلات متوسطه (2010)
26%
زنان در پارلمان (2018)
17%
زنان در نیروی کار (2017)
32%

شاخص نابرابری جنسیتی

رتبه‌ی 130

اینفوگرافیک ترکیه