سوریه

آمار عمومی

زنان بالای ۲۵ سال دارای تحصیلات متوسطه (2012)
29%
زنان در پارلمان (2015)
13%
زنان در نیروی کار (2020)
16%

شاخص نابرابری جنسیتی

رتبه 146

اینفوگرافیک سوریه