عراق

آمار عمومی

زنان بالای ۲۵ سال دارای تحصیلات متوسطه (2010)
22%
زنان در پارلمان (2014)
26%
زنان در نیروی کار (2014)
16%

شاخص نابرابری جنسیتی

رتبه 120

اینفوگرافیک عراق