ایران

آمار عمومی

(زنان بالای ۲۵ سال دارای تحصیلات متوسطه (2010
62%
زنان در پارلمان (2016)
6%
زنان در نیروی کار (2011)
49%

شاخص نابرابری جنسیتی

رتبه‌ی 142

اینفوگرافیک ایران