هندوستان

آمار عمومی

زنان بالای ۲۵ سال دارای تحصیلات متوسطه
39%
زنان در پارلمان
14%
زنان در نیروی کار
27%

شاخص نابرابری جنسیتی

رتبه 108

اینفوگرافیک هندوستان