افغانستان

آمار عمومی

زنان بالای ۲۵ سال دارای تحصیلات متوسطه (۲۰۱۰)
5%
زنان در پارلمان (۲۰۱۲)
27%
زنان در نیروی کار (٢٠١٤)
16%

شاخص نابرابری جنسیتی

رتبه‌ی ١٤٧

اینفوگرافیک افغانستان