فراخوان شعر با محوریت افغانستان

زن، جنگ، طبیعت، زندگی، فرهنگ و هر مورد دیگری که مربوط به افغانستان است

هدف فراخوان گلچین با عنوان “امید” شناسایی ادبیات برتر و ترویج آثار شاعران از سراسر جهان است. ما آثار ادبی شما را به زبان‌های انگلیسی، فارسی، کردی، عربی و ترکی می‌پذیریم. اشعار به زبان انگلیسی و یا انگلیسی، فارسی و کردی منتشر خواهند شد.

راهنمای ارسال

  • فراخوان روز دوازده فوریه به جریان می‌افتد و در بیست و یک مارس، روز جهانی شعر، به پایان می‌رسد.
  • تمامی آثار باید اصل باشند.
  • بیوگرافی شما باید کوتاه و کمتر از دویست کلمه باشد.
  • ما کارهای منتشر شده قبلی را می‌پذیریم.
  • ما پولی پرداخت نمی‌کنیم و نسخه‌ای از کتاب را در اختیار شما قرار نمی‌دهیم.
  • زنان قربانی آزار خانگی و خودسوزی تنها ذینفعان این نشریه خواهند بود.

تمامی آثار ارسالی باید به آدرس Info@roulah.org ارسال شوند.

 ایمیل باید شامل بیوگرافی و یک تا پنج  شعر به یکی از زبان‌های ذکر شده باشد.ارسال ایمیل شما گواه این است که شما اجازه کامل خود را به روله برای انتشار و ارائه اثر شما به زبان اصلی یا ترجمه آن داده‌اید و اثر/آثار ارسالی شما می‌تواند توسط روله به صورت چاپی و آنلاین و در هر شکل و سبک هنری و رسانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.