آثار پیش‌رو

فراخوان شعر با محوریت افغانستان

هدف فراخوان گلچین با عنوان «امید» شناسایی ادبیات برتر و ترویج آثار شاعران از سراسر جهان است. ما آثار ادبی شما را به زبان‌های انگلیسی، فارسی، کردی، عربی و ترکی می‌پذیریم. اشعار به زبان انگلیسی و یا انگلیسی، فارسی و کردی منتشر خواهند شد.