مناسبت‌های نوامبر
20 نوامبر
روز جهانی کودک

با قطعنامه 836 (IX) در 14 دسامبر 1954، مجمع عمومی توصیه کرد که همه کشورها روز جهانی کودک را به عنوان روز برادری و تفاهم جهانی بین کودکان در نظر بگیرند. توصیه کرد که این روز همچنین به عنوان روز فعالیت اختصاص داده شده به ترویج آرمان‌ها و اهداف منشور سازمان ملل و رفاه کودکان جهان برگزار شود.

25 نوامبر
روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان

با وجود تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1979، خشونت علیه زنان و دختران همچنان یک مشکل فراگیر در سراسر جهان است.

30 نوامبر
روز بزرگداشت همه قربانیان جنگ شیمیایی

تاریخچه‌ی تلاش‌های جدی برای دستیابی به خلع سلاح شیمیایی که با انعقاد کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی به اوج خود رسید، بیش از یک قرن پیش آغاز شد. در طول جنگ جهانی اول از سلاح‌های شیمیایی در مقیاس وسیع استفاده شد که منجر به کشته شدن بیش از 100000 نفر و یک میلیون تلفات شد.