مناسبت‌های ژوئن
15 ژوئن
روز جهانی آگاهی از سوء‌استفاده از سالمندان

روز جهانی آگاهی از سوء‌استفاده از سالمندان که 15 ژوئن نام‌گذاری شده است، توسط شبکه بین‌المللی پیشگیری از سالمند‌آزاری (INPEA) در سال 2006 آغاز شد و توسط مجمع عمومی در قطعنامه A/RES/66/127 در سال 2011 به عنوان یک روز سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.

19 ژوئن
روز جهانی رفع خشونت جنسی در منازعات

در 19 ژوئن 2015، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (A/RES/69/293) روز 19 ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی رفع خشونت جنسی در منازعات اعلام کرد تا آگاهی در مورد نیاز به پایان دادن به این خشونت‌ها را افزایش دهد. این روز، برای احترام به قربانیان و بازماندگان خشونت جنسی در سراسر جهان و ادای احترام به همه کسانی که با شجاعت جان خود را وقف کرده‌اند و جان خود را در دفاع از ریشه کن کردن این جنایات از دست داده‌اند، پایه‌گذاری شده است.

23 ژوئن
روز جهانی زنان بیوه

سازمان ملل از سال 2011، 23 ژوئن را به عنوان روز جهانی بیوه‌ها (قطعنامه A/RES/65/189) نام‌گذاری می‌کند تا توجه را به صداها و تجربیات زنان بیوه جلب کند و حمایت منحصربه‌فردی را که آنها نیاز دارند جلب کند.