مناسبت‌های ژانویه
24 ژانویه
روز جهانی آموزش

مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 ژانویه را به عنوان روز بین‌المللی آموزش به منظور تجلیل از نقش آموزش برای صلح و توسعه اعلام کرد. بدون آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه و فرصت‌های مادام‌العمر برای همه، کشورها در دستیابی به برابری جنسیتی و شکستن چرخه‌ی فقر که میلیون‌ها کودک، جوان و بزرگسال را پشت سر گذاشته است، موفق نخواهند شد.