مناسبت‌های فوریه
6 فوریه
روز جهانی عدم هرگونه مدارا با مثله کردن جنسی زنان

در سال 2012، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 6 فوریه را به عنوان روز جهانی عدم هرگونه مدارا با مثله کردن جنسی زنان نامگذاری کرد تا تلاش‌ها برای حذف این عمل تقویت و هدایت شود.

11 فوریه
روز جهانی زنان و دختران در علم

روز جهانی زنان و دختران در علم، که در 11 فوریه جشن گرفته می‌شود، توسط یونسکو و UN-Women، با همکاری موسسات و شرکای جامعه‌ی مدنی با هدف ارتقای زنان و دختران در علم اجرا می‌شود. این روز فرصتی برای ترویج دسترسی کامل و برابر به علم و مشارکت در آن برای زنان و دختران است. برابری جنسیتی یک اولویت جهانی برای یونسکو است و حمایت از دختران جوان، آموزش و توانایی کامل آنها برای شنیدن ایده‌هایشان اهرم‌هایی برای توسعه و صلح است.

21 فوریه
روز جهانی زبان مادری

روز جهانی زبان مادری توسط کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در نوامبر 1999 اعلام شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ی سال 2002 خود از اعلام این روز استقبال کرد.