مناسبت‌های دسامبر
3 دسامبر
روز جهانی کم‌توانان

امروزه جمعیت جهان بیش از 7 میلیارد نفر است و بیش از یک میلیارد نفر یا تقریباً 15 درصد از جمعیت جهان با نوعی معلولیت زندگی می کنند. 80 درصد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.

10 دسامبر
روز حقوق بشر

روز حقوق بشر هر سال در 10 دسامبر برگزار می‌شود - روزی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) را تصویب کرد. سند UDHR نقطه عطفی است که حقوق مسلمی را که هر کس به عنوان یک انسان مستحق آن است؛ صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، زبان، عقاید سیاسی یا سایر نظرات، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، یا وضعیت دیگری را بیان می‌کند. این سند به بیش از 500 زبان موجود است و بیشترین سند ترجمه شده در جهان است.