مناسبت‌های آپریل
5 آپریل
روز جهانی وجدان

روز بین‌المللی وجدان یک روز جهانی آگاهی است که در 5 آوریل جشن گرفته می‌شود و اهمیت وجدان انسانی را گرامی می‌دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹ با تصویب قطعنامه‌ی ۷۳/۳۲۹ سازمان ملل متحد این روز را بنا نهاد. اولین روز جهانی وجدان در 5 آوریل 2020 جشن گرفته شد.