Slide 1

زن بودن مستلزم مسئولیت‌هایی از جمله خواهر بودن، دختر بودن، همسر بودن و همچنین مادر بودن است. درد و رنج و گاه خشونتی که زنان در زندگی خود تجربه می‌کنند به روی آنها و فرزندانشان تأثیر می‌گذارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

این زنان گاهی توسط افرادی که باید از ایشان حمایت کنند، افرادی از جمله پدر، برادر یا شوهرشان، مورد خشونت قرار می‌گیرند و این بعضی اوقات منجر به تصمیم غم‌انگیز زن به پایان‌دادن زندگی‌اش می‌شود. چرخه‌ی رنج مخصوصاً برای عزیزانی که از خود به جا می‌گذارد.

روله آمده است تا به این چرخه کینه‌توزانه پایان دهد. در روله ما با این زنان همدلی می‌کنیم و با گوش‌کردن به آنها نشان می‌دهیم که مکانی امن برای کمک به آنها هستیم. روله آمده است تا زنان را توانمند کند، ارزش‌ها و توانایی‌هایشان را به آنها یادآوری کند، راه را برای انجام فعالیت‌های اجتماعی‌شان هموار کند و به فرزندانشان فرصت دهد تا از کودکی خود در کنار مادرانشان لذت ببرند.

روله داستان‌های بی‌شماری را دیده و شنیده است و با تجربه گسترده در این زمینه، تیم ما به ویژه شبکه‌ی فرشتگان روله به زنانی که از خودسوزی جان سالم به در برده و خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند، کمک می‌کند.

شما هم می‌توانید یکی از فرشتگان شبکه‌ی فرشتگان روله باشید. شبکه‌ی فرشتگان روله متشکل از افرادی است که با روله دست همکاری داده‌اند تا به زنان بازمانده از خودسوزی، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و کار کودکان کمک کنند.

با پیوستن به شبکه‌ی فرشتگان روله، بخش بسیار مهمی از فعالیت ما برای کمک به زنان و فرزندانشان خواهید بود. ناگفته نماند که “همه‌ی قهرمانان شنل پوش نیستند” اما با کمک شما می‌توانیم قدرت امید را به این زنان بازگردانیم.

فرشتگان روله

فرشته همراه روله: BAYAN

تاریخ همراه شدن: ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲

فرشته همراه روله: RAMI

تاریخ همراه شدن: ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲

فرشته همراه روله: FARZAD

تاریخ همراه شدن: ٢٠ ژانویه ۲۰۲۲

فرشته همراه روله: Zr

تاریخ همراه شدن: ۲۷ فوریه ۲۰۲۲

فرشته همراه روله: HASSENE

تاریخ همراه شدن: ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲

فرشته همراه روله: SETAREH

تاریخ همراه شدن: ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

فرشته همراه روله: Ida

تاریخ همراه شدن: ۱ فوریه ۲۰۲۲

فرشته همراه روله: Arual

تاریخ همراه شدن: ٩ فوریه ۲۰۲۲