کتاب های دست ساز روله فقط در 15 نسخه موجود است.

شما می‌توانید با سفارش کتاب‌های بی‌نظیر زیر از بنیاد روله حمایت کنید.

اینجا جایی است که شما به ما کمک می‌کنید تا آن را ممکن سازیم.

در حمایت از این زنان برای بیان داستان‌هایشان، همراه ما باشید.

این صفحه را در حساب‌های خود به اشتراک بگذارید